ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M O D E LCYL.IN / EXO.E PART NO.RENEX REF.DdlSTEM TYPEHEAD TYPESEAT (α)
VAUXHALL VASTRA-NOVAINRV-922001
VAUXHALL VASTRA-NOVAEXEV9384RV-92200231.007.00104.60AABF45 °
VEDI TABELLA1-3064INRV-92200339.007.00106.20KBF45 °
VEDI TABELLA1-3064EXRV-922004
VOLKSWAGENINRV-92200535.907.0089.90KCV45 °
VOLKSWAGENEX1556896RV-92200645.109.48176.85ABF45 °
VOLKSWAGEN 1.0L PTL4INRV-92200722.006.0099.00KBF45 °
VOLKSWAGEN 1.0L PTLEXRV-92200820.006.0098.00KBF45 °
VOLKSWAGEN 734IN311109601RV-92200935.508.00112.00KDV45 °
VOLKSWAGEN 734EXRV-922010
VOLKSWAGEN SHARAN 2.8V R6 24V6IN021109601KRV-92201139.006.97106.20KCV45 °
VOLKSWAGEN SHARAN 2.8V R6 24VEX021109611FRV-92201234.006.95107.00ACV45 °
VOLVO 140 MODELINRV-92201347.0010.00176.70ACV60 °
VOLVO 140 MODELEXRV-92201447.0010.00177.80ACV45 °
VOLVO 1-420 B18C6IN416398RV-92201540.008.70116.50HPN45 °
VOLVO 1-420 B18CEX419292RV-92201640.008.70116.50HPN45 °
VOLVO 144 MODELINRV-92201747.0010.00176.70ACV60 °
VOLVO 144 MODELEXRV-922018
VOLVO D100AIN422016RV-92201950.0011.00167.20IPN30 °
VOLVO D100A6EX422017RV-92202046.0011.00167.20IPN45 °
VOLVO D12INRV-92202140.00124.40191.75AABF45 °
VOLVO D12EXRV-92202240.058.00192.00ALPN60 °
VOLVO D12(FH12)INRV-92202340.058.00192.25LABF60 °
VOLVO D12(FH12)EXRV-92202439.958.00191.75ACV45 °
VOLVO D13IN20740798RV-92202541.908.00191.80KCV60 °
VOLVO D13EX20768519RV-92202639.958.00191.50KCV45 °
VOLVO D16 EEAE (EC 700B)INRV-92202749.0510.00192.75ACV60 °
VOLVO D16 EEAE (EC 700B)EXRV-92202846.0010.00191.30ABF45 °
VOLVO D24IN1328147.2RV-92202936.008.00104.90HPN45 °
VOLVO D246EX1328148RV-92203031.208.00104.70HPN45 °
VOLVO D50IN420016RV-92203139.509.40143.00HPN30 °
VOLVO D506EX421717RV-92203235.009.40143.00HPN45 °
VOLVO D67C 495-485IN412718RV-92203341.0011.00156.50BPN45 °
VOLVO D67C 495-4856EX412719RV-92203437.0011.00156.50BPN45 °
VOLVO D-70AIN421016RV-92203543.0011.00148.50HPN30 °
VOLVO D-70A6EX421017RV-92203637.0011.00148.50HPN45 °
VOLVO FB86N7IN466379RV-92203743.0011.00148.50APN30 °
VOLVO FB86N76EXRV-92203837.0011.00148.50APN45 °
VOLVO FH 12IN50017666RV-92203940.007.97192.10APN60 °
VOLVO FH 12EX50017667RV-92204040.007.96191.80ABF45 °
VOLVO FH 13 B05INRV-92204141.908.00191.80KCV60 °
VOLVO FH 13 B05EXRV-92204239.958.00191.50KCV60 °
VOLVO FM 9 B13INRV-92204337.958.00192.00ACV60 °
VOLVO FM 9 B13EXRV-92204438.008.00191.55ACV60 °
VOLVO FM-9 D9INTRW-48308RV-92204537.758.00191.90ABF60 °
VOLVO FM-9 D9EXTRW-48309RV-92204638.108.00191.75ABF60 °
VOLVO L495 D96BIN417153RV-92204749.0011.00158.00BPN45 °
VOLVO L495 D96B6EX417132RV-92204843.0011.00158.00BPN45 °
VOLVO N-106INRV-92204950.0010.99167.40ADV60 °
VOLVO N-10EXRV-92205046.0010.98167.20ACV45 °
VOLVO N10/TD 120INRV-92205150.0011.00167.40AACV60 °
VOLVO N10/TD 120EXRV-92205253.9011.00167.30AACV60 °
VOLVO N-12INRV-92205354.0010.99167.20ACV60 °
VOLVO N-12EXRV-92205450.1010.97167.20ADV45 °
VOLVO N12/TD 120INRV-92205550.0011.00167.15AACV45 °
VOLVO N12/TD 120EXRV-922056
VOLVO PENTAIN3978768RV-92205743.008.00149.65ACV45 °
VOLVO PENTAEX3978766RV-92205839.008.00149.55ACV45 °
VOLVO PENTA AE 165AIN3978768RV-92205943.008.00149.65ACV60 °
VOLVO PENTA AE 165AEX3978766RV-92206039.008.00149.65ACV45 °
VOLVO TD 100INRV-922061
VOLVO TD 100EXRV-92206246.0011.00167.20AAPN45 °
VOLVO TD 100A TURBOIN467502RV-92206350.0011.00167.20APN30 °
VOLVO TD 100A TURBO6EX457682RV-92206446.0011.00167.20APN45 °
VOLVO TD 120IN423016RV-92206554.0011.00167.00IPN30 °
VOLVO TD 1206EX423017RV-92206650.0011.00167.00IPN30 °
VOLVO TD 162/163 INTRW 48253/01556813RV-92206747.009.50176.80ACV60 °
VOLVO TD 162/163 EXTRW 48260/863702RV-92206845.009.50176.85ABF45 °
VOLVO TD 70GINRV-92206943.0011.00148.55APN60 °
VOLVO TD 70GEX466381RV-92207037.0011.00148.50ACV45 °
VOLVO TD-120A TURBOIN463802RV-92207154.0011.00167.00IPN30 °
VOLVO TD-120A TURBO6EX463803RV-92207250.0011.00167.00IPN45 °
VOLVO TD-70EIN466379RV-92207343.0011.00148.50APN30 °
VOLVO TD-70E6EX466381RV-92207437.0011.00148.50APN45 °
VOLVO TRUCK 2117/2118IN422016/6RV-92207550.0011.00167.20HPN60 °
VOLVO TRUCK 2117/2118EX422017/4-422285RV-92207646.0011.00167.20HPN45 °
VOLVO TRUCK 2121/2122IN468302RV-92207754.0011.00167.20APN60 °
VOLVO TRUCK 2121/2122EX468303RV-92207850.0011.00167.20APN45 °
VOLVO TRUCK 2126IN1545290/467502/1RV-92207950.0011.00167.20ADV60 °
VOLVO TRUCK 2126EX467855/3-467506RV-92208046.0011.00167.20ADV45 °
VOLVO TRUCK 2131 F 16IN1543026RV-92208147.009.50177.00ACV60 °
VOLVO TRUCK 2131 F 16EX1543027/863702RV-92208245.009.50177.00ABF45 °